Uutisia

21.04.2017

Sääntömuutokset 1.7.2016 alkaen

Finanssivalvonta on vahvistanut kassankokouksen 13.4.2016 hyväksymät sääntömuutokset pykäliin 4, 7 ja 13. Uudet säännöt on päivitetty kotisivuille ja muutokset on tummennettuina säännöissä.


Jäsenmaksut 1.7.2016

Sairauskassan 13.4.2016 pidetyn varsinaisen kassankokouksen päätöksellä kassan jäsenmaksu on 1.7.2016 alkaen työsuhteessa olevalta jäseneltä 1,55 prosenttia palkasta, kuintenkin vähintään 35 euroa ja enintään 55 euroa kuukaudessa.

Eläkeläisjäsenen, ulkojäsenen ja palkattomalla vapaalla olevan itsemaksavan jäsenen jäsenmaksu on 1.7.2016 alkaen 35 euroa kuukaudessa.

Palkkaa ja eläkettä samanaikaisesti saavalta henkilöltä aletaan perimään jäsenmaksua myös eläkkeen ajalta 1.7.2016 alkaen 17,50 euroa kuukaudessa.

Uusi suorakorvauskorvaussopimus Cityterveys Oy:n kanssa

Sairauskassa on tehnyt uuden suorakorvaussopimuksen 1.6.2016 alkaen Cityterveys Oy:n kanssa. Cityterveys tarjoaa mm. magneettitutkimuksia. Sairauskassan  hallitus suosittelee, että jäsenet käyttävät magneettitutkimuksissa Cityterveys Oy:n palveluja niillä paikkakunnilla missä se on mahdollista. Magneettitutkimuksiin tarvitaan aina erikoislääkärin lähete.


Uusi alkuomavastuu lääkekorvauksiin 1.1.2016

Vuoden 2016 alusta alkaen lääkärin määräämistä Kelan korvaamista lääkkeistä saa sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen vasta, kun lääkekustannukset ylittävät omavastuuosuuden.  

Alkuomavastuu on 50 euroa ja kassa korvaa tämän alkuomavastuun kokonaan jäsenelle.

Uusi apteekkisopimus

Inkeroisten Apteekin kanssa on tehty sopimus 1.10.2015 alkaen.

Eläkeläisten ja ulkojäsenten jäsenmaksut 1.10.2015 alkaen

Kassa alkaa periä 1.10.2015 alkaen eläkeläisten ja ulkojäsenten jäsenmaksun jäsenen tililtä suoramaksuna tai e-laskuna. Jäsenmaksu tullaan perimään aina kuukauden ensimmäinen arkipäivä. Lokakuun jäsenmaksu peritään kuitenkin poikkeuksellisesti vasta 15.10.2015. Jäsenen tulee tehdä omassa pankissaan tai verkkopankissaan suoramaksusopimus viimeistään syyskuun loppuun mennessä ja samalla perua mahdollinen nykyinen toimeksianto esim. toistuvaismaksu.


Taksimatkoihin kaksi omavastuuta vuoden 2015 alusta

Taksimatkoihin tulee kaksi omavastuuta vuoden 2015 alusta lukien. Jos matka terveydenhuollon yksikköön tilataan Kelan osoittamasta keskitetystä tilausvälityskeskuksesta omavastuu on 25,00 euroa. Jos matkaa ei tilata  keskitetystä tilausväityskeskuksesta, taksimatkan omavastuu on 50,00 euroa. Tätä omavastuuta ei myöskään lasketa mukaan asiakkaan matkakattokertymään. 50 euron omavastuun joutuu maksamaan aina, vaikka asiakkaan matkakatto olisikin jo täyttynyt.

Kassa ei korvaa matkan omavastuuta, jos matkaa ei ole tilattu Kelan osoittamasta keskitetystä tilausvälityskeskuksesta. Jos matka tilataan keskitetystä tilausvälityskeskuksesta, omavastuu korvataan.

Uudet sopimusapteekit 

Lappeenrannan I Apteekin ja Porin VI Asema-Apteekin kanssa on tehty sopimukset 1.10.2014 alkaen ja Kiteen Apteekin kanssa on tehty sopimus 1.9.2014 alkaen.

 Itä-Suomen yliopiston apteekin kanssa on tehty sopimus 1.11.2014 alkaen.

Korvaus taksimatkoista Etelä-Karjalassa 4.6.2014 alkaen

Taksit eivät voi enää laskuttaa sairauskassaa suoraan sairauteen ja kuntoutukseen liittyvissä matkoissa, koska Kelan korvaamien taksimatkojen sähköinen suorakorvaus alkaa Etelä-Karjalassa 4.6.2014.

Sairauskassan jäsenen tulee tilata taksi 4.6.2014 alkaen  Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella keskitetystä yhdestä puhelinnumerosta 0200 60 123. Tällöin jäsen maksaa kyydistään ainoastaan SVL:n mukaisen omavastuuosuuden kuljettajalle. Toimita taksin antama kuitti kassaan, jolloin saat korvauksen omavastuusta. 

Mikäli taksia ei tilata keskitetystä numerosta, on jäsenen maksettava taksissa koko matkan hinta. Tämän jälkeen jäsen voi hakea korvausta kassasta.

Suomen Terveystalo

Kassa on solminut suorakorvaussopimuksen Suomen Terveystalo Oy:n kanssa, joka on voimassa kaikissa Suomen Terveystalon toimipisteissä. Sopimus koskee lääkärikäyntejä sekä lääkärin määräämiä tutkimuksia ja on voimassa heti.

Kassan jäsenen tulee esittää asioidessaan Terveystalossa Kela-kortti, jonka takana on työpaikkakassan numero 28701. Kassan ulkojäsenen tai lisäetuuseläkeläisjäsenen tulee esittää Kela-kortti (kortissa ei ole kassan numeroa) sekä lisäksi sairauskassan sininen lisäetuuskortti.

Kassan jäseniltä ei peritä toimistomaksua.

Sopimus ei koske työterveyshuoltoon liittyviä käyntejä.


04.06.2019Sääntömuutokset voimaan 1.6.2019
04.06.2018Muutoksia taksimatkan korvauksiin 1.7.2018
01.06.2018Sääntömuutokset voimaan 1.6.2018
08.05.2018Kassankokouksen päätöksiä
03.01.2018Uusi apteekkisopimus
16.05.2017Sääntömuutokset 1.5.2017
21.04.2017Uutisia