Kassankokouksen päätöksiä

08.05.2018

Kassankokous pidettiin 25.4.2018 ja kokouksessa hyväksyttiin hallituksen sääntömuutosesitykset. Sääntömuutokset on lähetetty Finanssivalvonnan vahvistettavaksi ja muutokset on pyydetty voimaan tuleviksi 1.6.2018 alkaen.

Toimintapiiriin lisättiin Metsäliitto Osuuskunnan palveluksessa olevat Simpeleen ja Joutsenon Metsä Board Oyj:n tehtailla työskentelevät toimihenkilöt sekä Metsä Board International Oy:n palveluksessa Simpeleen tehtailla työskentelevät toimihenkilöt (pykälä 4).

Lisäetuuksien muutokset (pykälä 13):

Lääkärinpalkkiosta suoritetaan enintään 100 euron korvaus yhdessä sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen kanssa, jos lääkäri on yleislääkäri tai yleislääketieteen erikoislääkäri.

Julkisten sairaanhoidon kustannusten osalta korvattaviin lisättiin sairaanhoitajan vastaanotosta peritty maksu sekä kotisairaanhoidoin maksu enintään 500 euroa kalenterivuodessa.

Sairaalan ja terveyskeskuksen hoitopäivämaksua korvataan 75 hoitopäivää kalenterivuodessa.

Yksityisen sairaanhoitolaitoksen maksu korvataan samoin kuin maksu julkisessa sairaalassa tai terveyskeskuksessa ja enintään 75 hoitopäivää kalenterivuodessa.

Erikoislääkärin määräämästä magneettitutkimuksesta korvataan 80 prosenttia yhdessä sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen kanssa.

04.08.2022Sääntömuutokset voimaan 1.8.2022
03.01.2022Sääntömuutokset voimaan 1.1.2022
31.05.2021Sääntömuutokset voimaan 1.6.2021
04.06.2019Sääntömuutokset voimaan 1.6.2019
04.06.2018Muutoksia taksimatkan korvauksiin 1.7.2018
08.05.2018Kassankokouksen päätöksiä
03.01.2018Uusi apteekkisopimus
21.04.2017Uutisia