Etuudet lyhyesti 1.6.2021 alkaen

LÄÄKÄRINPALKKIO

 • erikoislääkärinpalkkio kokonaan
 • yleislääkärin tai yleislääketieteen erikoislääkärin lääkärinpalkkio 100 euroon asti yhdessä sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen kanssa

TERVEYSKESKUSMAKSU, POLIKLINIKKA- JA PÄIVÄKIRURGIAMAKSU

 • Kokonaan

TERVEYSKESKUKSEN TAI SAIRAALAN SARJAHOITOMAKSU

 • Kokonaan

LÄÄKÄRINLAUSUNNOSTA PERITTY MAKSU

 • Kokonaan, kun kirjoitettu sv-lain mukaista etuutta varten

TEHOSTETTU KOTISAIRAANHOITO

 • Kokonaan enintään kuitenkin 500 euroa kalenterivuodessa

SAIRAALAHOITO

 • Enintään 75 hoitopäivää kalenterivuodessa

KUNTOUTUSLAITOKSEN HOITOPÄIVÄMAKSU

 • Mikäli hallitus yksittäistapauksessa niin päättää

YKSITYISEN HOITOLAITOKSEN MAKSU

 • Enintään 75 hoitopäivää kalenterivuodessa
 • korvataan enintään keskussairaalan (muun kuin psykiatrisen toimintayksikön) alimman maksuluokan mukaiseen määrään saakka

LÄÄKKEET

 • lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet, niitä vastaavat tuotteet ja perusvoiteet silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla. Myös alkuomavastuu korvataan kokonaan.
 • korvaus lasketaan siitä hinnasta (viitehinta), josta sairausvakuutuslain mukainen korvaus on laskettu.

PUHDISTUSAINEET JA SIDOSTARPEET

 • Kokonaan, silloin kun ne ovat lääkärin määräämät

LABORATORIO- JA RADIOLOGISET TUTKIMUKSET

 • Lääkärin määräämänä kokonaan (poikkeus magneettitutkimukset)
 • Magneettitutkimuksesta 80 prosenttia yhdessä sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen kanssa, edellyttää erikoislääkärin lähetettä

FYSIKAALINENHOITO JA FYSIOTERAPEUTTISET TUTKIMUKSET

 • Lääkärin määräämästä fysioterapiasta ja fysioterapeuttisista tutkimuksista 60 prosenttia enintään 10 hoitokertaa kalenterivuodessa

VALOHOITO

 • Lääkärin määräämä valohoito silloin kun hoito on myös sairausvakuutuslain nojalla korvattavaa

MATKAT

 • Sairauden hoidosta johtuneet matkat, halvinta kulkutapaa käyttäen (sairausvakuutuslain mukaisesti)
 • Taksimatkan omavastuu korvataan vain jos taksi on tilattu Kelan osoittamasta alueellisesta tilausnumerosta

HIERONTA, KIROPRAKTINEN HOITO TAI OSTEOPAATTINEN HOITO

 • Lääkärin määräämästä hoidosta 60 prosenttia, enintään 10 hoitokertaa kalenterivuodessa
 • Lähetteessä tulee olla selvästi lääkärin merkintä siitä, mitä hoitoa varten lähete on tehty!

KYNSIEN UREAHOITO

 • Lääkärin määräämänä kokonaan

SIDOKSET, APUVÄLINEET JA TEKOJÄSENET

 • Ensimmäinen hankinta 200 euron enimmäismäärään saakka, kun on otettu huomioon muualta saatu korvaus tai alennus

HOITOVÄLINEET, LAITTEET JA MITTARIT

 • Lääkärin määräämät , joko kokonaan tai osaksi hallituksen harkinnan mukaan

SILMÄLASIT

 • Vähintään kaksi vuotta kassaan kuuluneelIe, lääkärin tai optikon määräämien silmälasien hinta 700 euron enimmäismäärään saakka korvaus kertaa kohti
 • Kassa korvaa vain yhdet lasit
 • Korvauksen edellytyksenä on että, silmälasien linssit on hiottu optisesti näkökykyä korjaaviksi
 • Korvaus voidaan suorittaa uudelleen, jos uudet on hankittu sen jälkeen, kun on kulunut vähintään kolme vuotta edellisten silmälasien korvaamisesta. Jos et muista milloin olet viimeksi saanut korvauksen, tarkista asia kassasta!
 • toimita kassaan kuitti, jossa näkyy nimesi ja erittely kustannuksista

HAMMASHOITO

 • Vähintään kaksi vuotta kassaan kuuluneelle lisäetuutena suoritettavan korvauksen määrä on enintään 500 euroa jäsentä kohti kahdessa vuodessa.
 • Hoitotyönä pidetään: hampaiden tutkimus, oikomishoito, suuhygienistin suorittama hoitotyö, proteettinen toimenpide ja hammastekninen työ.

ULKOMAILLA ANNETTU HOITO

 • Enintään siihen määrään asti mikäli hoito olisi annettu Suomessa. Matkakuluja ulkomailla ei korvata.

YKSITYISEN VAKUUTUKSEN OMAVASTUU

 • Yksityisen sairauskulu- tai tapaturmavakuutuksen omavastuuosuus, kun sinulle on myönnetty korvausta vapaaehtoisen vakuutuksen perusteella ja syntynyt kustannus on näiden sääntöjen mukaan korvattava.

MUUTA

 • Voit toimittaa terveyskeskus-, poliklinikka-, sarjahoito-, sairaala- ja päivystysmaksut maksamattomina kassaan, kuitenkin hyvissä ajoin ennen eräpäivää. Laskusta tulee näkyä selvästi onko lasku maksettu vai jätetäänkö se kassan maksettavaksi.
 • Korvattavan tutkimuksen suorittajan tai hoidon antajan tulee olla asianmukaisen ammattikoulutuksen saanut terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ammattihenkilöiden keskusrekisteriin merkitty henkilö.
 • Tarpeellisena hoitona ja tutkimuksena pidetään lääketieteellisesti yleisesti hyväksytyn, hyvän hoitokäytännön mukaista sairaudenhoitoa.
 • Hedelmöityshoitoa ei pidetä korvattavana hoitona.
 • Lääkärin määräys on hankittava ennen korvaukseen oikeuttavaa tapahtumaa.
 • Määräyksen perusteella on oikeus korvaukseen yhden vuoden ajan määräyksen antamisesta.
 • Yhdellä määräyksellä korvataan enintään 10 hoitokertaa, jos hoito on annettu vuoden kuluessa määräyksen antamisesta.
 • Lääkkeitä, kliinisiä ravintovalmisteita ja perusvoiteita korvataan kerralla enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä.
 • Saadaksesi korvausta hieronnasta, kiropaktisesta tai osteopaattisesta hoidosta, varmista, että hoidonantaja on saanut asianmukaisen ammattikoulutuksen ja hoidonantaja on merkitty sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.
 • Muutoksenhaku lisäetuuspäätökseen: Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki puh. (09) 6850 120, www.fine.fi

KASSA EI KORVAA MM.

 • laitos- ja toimistomaksuja
 • lääkärintodistuksesta peritty palkkiota, jos todistus on kirjoitettu esim. ajokorttia, eläkettä tai kuntoutusta varten
 • psykoterapiaa
 • yksityisellä lääkäriasemalla saatua lääkehoitoa
 • verensokeri-, verenpaine- tai sykemittaria
 • joukkoseulontatutkimuksia
 • rokotuksia