Etuudet lyhyesti 1.8.2022 alkaen ja muutoksenhakuohje

LÄÄKÄRINPALKKIO

 • kokonaan

TERVEYSKESKUSMAKSU, POLIKLINIKKA- JA PÄIVÄKIRURGIAMAKSU

 • Kokonaan

TERVEYSKESKUKSEN TAI SAIRAALAN SARJAHOITOMAKSU

 • Kokonaan

LÄÄKÄRINLAUSUNNOSTA PERITTY MAKSU

 • Kokonaan, kun kirjoitettu sv-lain mukaista etuutta varten

TEHOSTETTU KOTISAIRAANHOITO

 • Kokonaan enintään kuitenkin 500 euroa kalenterivuodessa

SAIRAALAHOITO

 • Enintään 75 hoitopäivää kalenterivuodessa

KUNTOUTUSLAITOKSEN HOITOPÄIVÄMAKSU

 • Mikäli hallitus yksittäistapauksessa niin päättää

YKSITYISEN HOITOLAITOKSEN MAKSU

 • Enintään 75 hoitopäivää kalenterivuodessa
 • korvataan enintään keskussairaalan (muun kuin psykiatrisen toimintayksikön) alimman maksuluokan mukaiseen määrään saakka

LÄÄKKEET

 • lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet, niitä vastaavat tuotteet ja perusvoiteet silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla. Myös alkuomavastuu korvataan kokonaan.
 • korvaus lasketaan siitä hinnasta (viitehinta), josta sairausvakuutuslain mukainen korvaus on laskettu.

PUHDISTUSAINEET JA SIDOSTARPEET

 • Kokonaan, silloin kun ne ovat lääkärin määräämät

LABORATORIO- JA RADIOLOGISET TUTKIMUKSET

 • Lääkärin määräämänä kokonaan (poikkeus magneettitutkimukset)
 • Magneettitutkimuksesta 80 prosenttia yhdessä sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen kanssa, edellyttää erikoislääkärin lähetettä

FYSIKAALINENHOITO JA FYSIOTERAPEUTTISET TUTKIMUKSET

 • Lääkärin määräämästä fysioterapiasta ja fysioterapeuttisista tutkimuksista 60 prosenttia enintään 15 hoitokertaa kalenterivuodessa

VALOHOITO

 • Lääkärin määräämä valohoito silloin kun hoito on myös sairausvakuutuslain nojalla korvattavaa

MATKAT

 • Sairauden hoidosta johtuneet matkat, halvinta kulkutapaa käyttäen (sairausvakuutuslain mukaisesti)
 • Taksimatkan omavastuu korvataan vain jos taksi on tilattu Kelan osoittamasta alueellisesta tilausnumerosta

HIERONTA, KIROPRAKTINEN HOITO TAI OSTEOPAATTINEN HOITO

 • Lääkärin määräämästä hoidosta 60 prosenttia, enintään 15 hoitokertaa kalenterivuodessa
 • Lähetteessä tulee olla selvästi lääkärin merkintä siitä, mitä hoitoa varten lähete on tehty!

KYNSIEN UREAHOITO

 • Lääkärin määräämänä kokonaan

SIDOKSET JA APUVÄLINEET

 • 60% lääkärin määräämien tarpeellisten henkilökohtaisten tukisidosten, tukiliivien -ja sukkien, tukipohjallisten ja jalkatukien hankkimisesta, jos niitä ei ole mahdollista saada joko pysyvästi tai tilapäisesti ilmaiseksi ja rajoittaen kassanvastuu enintään siihen määrään, jossa on otettu huomioon muualta saatavissaoleva korvaus tai maksualennus. Hankintojen kustannuksista on mahdollista saadakorvausta enintään 200 euroa jäsentä kohti kahden kalenterivuoden aikana. Samaa apuvälinettä korvataan kuitenkin aikaisintaan kahden vuoden välein.

SILMÄLASIT

 • Vähintään kaksi vuotta kassaan kuuluneelIe, lääkärin tai optikon määräämien silmälasien hinta 700 euron enimmäismäärään saakka korvaus kertaa kohti
 • Kassa korvaa vain yhdet lasit
 • Korvauksen edellytyksenä on että, silmälasien linssit on hiottu optisesti näkökykyä korjaaviksi
 • Korvaus voidaan suorittaa uudelleen, jos uudet on hankittu sen jälkeen, kun on kulunut vähintään kolme vuotta edellisten silmälasien korvaamisesta. Jos et muista milloin olet viimeksi saanut korvauksen, tarkista asia kassasta tai Iriksestä!
 • toimita kassaan kuitti, jossa näkyy nimesi ja erittely kustannuksista

HAMMASHOITO

 • Vähintään kaksi vuotta kassaan kuuluneelle lisäetuutena suoritettavan korvauksen määrä on enintään 700 euroa jäsentä kohti kahden kalenterivuoden aikana.
 • Hoitotyönä pidetään: hampaiden tutkimus, oikomishoito, suuhygienistin suorittama hoitotyö, proteettinen toimenpide ja hammastekninen työ.

ULKOMAILLA ANNETTU HOITO

 • Enintään siihen määrään asti mikäli hoito olisi annettu Suomessa. Matkakuluja ulkomailla ei korvata.

YKSITYISEN VAKUUTUKSEN OMAVASTUU

 • Yksityisen sairauskulu- tai tapaturmavakuutuksen omavastuuosuus, kun sinulle on myönnetty korvausta vapaaehtoisen vakuutuksen perusteella ja syntynyt kustannus on näiden sääntöjen mukaan korvattava.

MUUTA

 • Voit toimittaa terveyskeskus-, poliklinikka-, sarjahoito-, sairaala- ja päivystysmaksut maksamattomina kassaan, kuitenkin hyvissä ajoin ennen eräpäivää. Laskusta tulee näkyä selvästi onko lasku maksettu vai jätetäänkö se kassan maksettavaksi.
 • Korvattavan tutkimuksen suorittajan tai hoidon antajan tulee olla asianmukaisen ammattikoulutuksen saanut terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ammattihenkilöiden keskusrekisteriin merkitty henkilö.
 • Tarpeellisena hoitona ja tutkimuksena pidetään lääketieteellisesti yleisesti hyväksytyn, hyvän hoitokäytännön mukaista sairaudenhoitoa.
 • Hedelmöityshoitoa ei pidetä korvattavana hoitona.
 • Lääkärin määräys on hankittava ennen korvaukseen oikeuttavaa tapahtumaa.
 • Määräyksen perusteella on oikeus korvaukseen yhden vuoden ajan määräyksen antamisesta.
 • Yhdellä määräyksellä korvataan enintään 10 hoitokertaa, jos hoito on annettu vuoden kuluessa määräyksen antamisesta.
 • Lääkkeitä, kliinisiä ravintovalmisteita ja perusvoiteita korvataan kerralla enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä.
 • Saadaksesi korvausta hieronnasta, kiropaktisesta tai osteopaattisesta hoidosta, varmista, että hoidonantaja on saanut asianmukaisen ammattikoulutuksen ja hoidonantaja on merkitty sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

KASSA EI KORVAA MM.

 • laitos- ja toimistomaksuja
 • lääkärintodistuksesta peritty palkkiota, jos todistus on kirjoitettu esim. ajokorttia, eläkettä tai kuntoutusta varten
 • psykoterapiaa
 • yksityisellä lääkäriasemalla saatua lääkehoitoa
 • verensokeri-, verenpaine- tai sykemittaria
 • joukkoseulontatutkimuksia
 • rokotuksia

MUUTOKSENHAKUOHJE LISÄETUUKSIA KOSKEVIIN PÄÄTÖKSIIN, lataa tästä.